KONCERTY

USPORIADATEĽOM POTVRDENÉ KONCERTY

24. jún / 19.00

Veľké Kozmálovce / Čapákfest

01. júl / 19.00

Horovce / Guláš párty Bociany Horovce

15. júl / 19.00

Lietavská Svinná - Babkov / Obecné slávnosti

05. august

Liptovské Revúce / Halušky

19. august / 17.00

Vrútky / Vrútocký kotlík

26. august / 19.00

Koliba Jo-Su, Zuberec / Halušky

02. september

Málinec, areál starých sklární / Súťaž drevorubačov

Webový priestor poskytuje firma COM-TRADE, Created by PR, powered by WordPress